Connect with us
ZARA DENTAL CENTAR

Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima

Vijesti

Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima

Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika.

Održavanje treninga, pripremnih utakmica i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja na otvorenim športskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ tijekom trajanja mjera.

1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta


Organizacija treninga, pripremnih utakmica te športsko-rekreativnih aktivnosti moguća je na otvorenim športskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektom.

Dezinficijens. Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je postaviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Odlaganje otpada. Preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajući m poklopcima u svim zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.

Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

Evidencija prisutnih osoba. Za svaki trening, pripremnu utakmicu i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru, voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja aktivnosti) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na teren, odnosno na trening.

Raspored. Treninzi, pripremne utakmice odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju se održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trener ima/ instruktorima/ voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako za treninge, pripremnu utakmicu i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više korisnika, prioriteti će se odrediti od strane korisnika zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

2. Higijena prostora


Odgovornost. U športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigur nosni uvjeti tijekom trajanja mjera za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za tuširanje).

Prozračivanje. Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.

Čišćenje i održavanje radnih prostora. Radne površine koje se često dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

Dezinfekcija tijekom pauze. Zatvorene prostore športskih objekata potrebno je za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena te na kraju radnog vremena temeljito dezinficirati sukladno uputama HZJZ i čim je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarnim čvorovima.

3. Preporuke za korisnike, športaše, djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada / otvaranja educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postup cima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se telefonom javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Fizički razmak. Tijekom trening a/pripremnih utakmica/športsko-rekreativnih aktivnosti preporučuje se držati razmak od 1,5 metar a kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim športovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti, sva se mora po završetku dezinficirati.

Konzumacija tekućina. Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga/pripremnih utakmica odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Na kon treninga/športsko-rekreativne aktivnosti korisnici/športaši ne zadržavaju se u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum.

Dvosmjenski rad. Ako je moguć e, organizirati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira , dostavljača) treba organizirati tako da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se pr ovjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

4. Ostale uslužne jedinice

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama za rad ugostiteljskih objekata, dostupnima na mrežnoj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/k oronavirus-najnovije-preporuke/

Cijeli dokument preuzmite OVDJE.

IZVOR: koronovirus.hr

More in Vijesti

Najčitanije

Pratite nas na Facebooku

Kolumnisti i autori

To Top
%d blogeri kao ovaj: